Oferta edukacyjno-wychowawcza

Idea przedszkola:

Główną ideą działalności przedszkola jest troskliwa opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz dbałość o dobre, katolickie wychowanie dzieci w oparciu o filozofię chrześcijańską w ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanków.

Nasze Przedszkole jest integralną częścią Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Lublińcu. Jesteśmy niepubliczną placówką opiekuńczo – wychowawczą.

Mocną stroną naszego przedszkola jest:

 • bogata oferta zajęć dodatkowych za które nie są pobierane dodatkowe opłaty: religia, angielski, rytmika, muzykoterapia, logopedia, ceramika w odrębnej pracowni oraz gimnastyka korekcyjna.
 • mała liczebność grup, gwarantuje indywidualne podejście, wnikliwą obserwację dzieci i dostosowywanie metod pracy do specyficznych potrzeb wychowanków. Ułatwia to adaptację i zmniejsza potencjalne prawdopodobieństwo zachorowań.
 • dużą wagę przywiązujemy również do formowania właściwej postawy moralnej i etycznej nauczycieli, wychowawców i rodziców. Temu celowi służą wspólne Msze św. i nabożeństwa, konferencje, prelekcje i spotkania.

Priorytety przedszkola:

 • wychowanie religijne dzieci we współpracy z rodzicami,
 • wzorowa opieka i wychowanie ku wartościom,
 • przygotowanie dziecka 6 letniego do podjęcia obowiązku szkolnego,
 • podejmowanie szereg działań mających na celu rozwój emocjonalny, fizyczny, poznawczy i społeczny dziecka.

Przyjmujemy dzieci do 4 oddziałów: 3-latki, 4-latki, 5-latki i 6-latki nazywane potocznie zerówką. Zwyczajem jest, że pani obejmująca grupę w zerówce przeprowadza ją przez próg szkoły i jest wychowawczynią do końca trzeciej klasy.

Baza lokalowa przedszkola:

Zespół Szkół, w tym Przedszkole usytuowany jest w centrum miasta, tuż obok kościoła p.w. św. St. Kostki otoczony dużym parkiem, placem zabaw wyposażonym w sprzęt rekreacyjno- zabawowy. Przedszkole dysponuje 4 salami, placem zabaw; mamy też dostęp do auli, pracowni komputerowej, sali multimedialnej, biblioteki, sali gimnastycznej i przestronnej jadalni.

Kadra przedszkola:

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój dzieci, pielęgnując w szczególności rozwój duchowy i emocjonalny, wspierając jednocześnie rozwój umysłowy i fizyczny wychowanków.

Zajęcia:

Przedszkole - obok realizacji podstawowego programu zatwierdzonego przez MENiS – organizuje zajęcia dodatkowe:

W naszym przedszkolu dzieci mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania uczestnicząc w różnorodnych zajęciach dodatkowych:

 • rytmika i muzykoterapia - nauka piosenek i tańców, ćwiczenia słuchowe i ruchowe, zabawy przy muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych, słuchanie różnych rodzajów muzyki.

 • gimnastyka korekcyjna - ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe zapobiegające wadom postawy.
 • język angielski - zajęcia w formie gier i zabaw językowych.
 • logopedia – ćwiczenia: usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy, korygujące wady wymowy.
 • religia - zajęcia przybliżające treści religijne prowadzone przez katechetkę.
 • ceramika – zajęcia, podczas których dzieci lepiąc z gliny rozwijają wyobraźnię i doskonalą sprawność manualną.

Ponadto Przedszkole organizuje wiele uroczystości okolicznościowych, np: Pasowanie na Przedszkolaka, Pożegnanie Jesieni, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Wiosny, Dzień Rodziny, Dzień Otwartych Drzwi.
Dzieci biorą udział w licznych konkursach, zawodach sportowych czy festiwalach.
Organizujemy wiele konkursów wewnętrznych, a od 6 lat jesteśmy organizatorem Powiatowego Festiwalu Piosenki Religijnej dla Przedszkolaków.

Naszą radością jest fakt, że niemal wszystkie Przedszkolaki pozostają w tych przyjaznych murach stając się uczniami Szkoły Podstawowej.

Zapraszamy!

Przekaż 1% na szkołę !

W naszej szkole realizujemy program:


Zespół Szkół
im. Św. Edyty Stein

w Lublińcu

ul. Piłsudskiego 8
42-700 Lubliniec

tel./fax. (034) 351 03 60